Hệ Thống Nhà Hàng

LEGENDBEER RESTAURANT

LEGENDBEER RESTAURANT

Add: Tầng 4, số 1 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Tel: 024.3936.0345 Fax: http://legendbeer.vn/vi/legend-beer-restaurant/gioi-thieu1
- Hotline: 024.3936.0345
Email: legendbeer@legendbeer.com.vn
LEGENDBEER BREWHOUSE

LEGENDBEER BREWHOUSE

Add: Số 4 Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 024.3776.1666 Fax: http://legendbeer.vn/vi/legend-beer-brew-house/gioi-thieu
- Hotline: 024.3776.1666
Email: legendbeer@legendbeer.com.vn